Orlen wzmacnia rafinerię w Gdańsku Nowy terminal będzie oknem eksportowym

Polski koncern wielobranżowy, operujący na rynkach biopaliw, gazownictwa, energii elektrycznej i cieplnej, petrochemii, prasowym, produkcji nawozów sztucznych, poszukiwań, wydobycia i przerobu ropy naftowej oraz sprzedaży detalicznej. Orlen posiada dwa zakłady petrochemiczne – w Płocku oraz w czeskim Litvinowie. Płocki zakład petrochemiczny jest jednym z najnowocześniejszych i największych zakładów tego typu w Europie. Zakład petrochemiczny pozwala na przedłużenie łańcucha przerobu ropy naftowej.

Rafineria ropy naftowej

W 2020 roku było ich 90, czyli o 6 więcej niż w roku 2019. Największy udział ma w tej kategorii stacja PKN Orlen, która zlokalizowana jest w 36 punktach przy Miejscach Obsługi Podróżnych (MOP). Nieco gorzej wypada Grupa LOTOS, która posiadała 23 obiekty, następnie BP (16 obiektów), SHELL (12 obiektów) i CircleK (2 obiekty). Grupa Orlen to spółka akcyjna, multienergetyczny koncern, w którym Skarb Państwa ma 49,9 proc. Posiada rafinerie w Polsce, w Czechach i na Litwie oraz sieci stacji paliw w Polsce, w Niemczech, w Czechach oraz na Słowacji, na Litwie i na Węgrzech.

Kolejne problemy na placu budowy Olefin III? Orlen wyjaśnia

Kolejnymi, bardziej skomplikowanymi procesami są reforming iizomeryzacja, które poprawiają jakość benzyn lekkich, zwiększają ich liczbęoktanową i dodatkowo czyszczą paliwo. Na tymjednak nie koniec, ponieważ proces przetwarzania ropy naftowej to nieustannapróba wykorzystania pozostałości z wcześniejszych procesów produkcyjnych. Celjest jasny – wycisnąć z każdej baryłki ropy jak najwięcej jak najdroższychproduktów.

Na polskim rynku stacji paliw dojdzie do potężnego zamieszania?

Nie może zatem dziwić fakt, że to przede wszystkim kraje odznaczające się największymi zasobami ropy odgrywają największą rolę w tym sektorze gospodarki. W Polsce znajduje się ponad 80 złóż, z czego ponad połowa na Niżu Polskim. Aktualnie znane zasoby ropy w Polsce są jednak mocno ograniczone.

Daniel Obajtek zlekceważył ostrzeżenia służb bezpieczeństwa. Orlen stracił 1,6 mld zł

Paliwo zPłocka w Polskę transportowane jest cysternami, wagonami kolejowymi lubrurociągami produktowymi – jeden z tych ostatnich biegnie do Wrocławia, gdziesiedzibę ma redakcja Bankier.pl. Rozkład terminali Orlenu na tle baz PERN prezentuje poniższa mapa. Niedającasię przerobić w warunkach atmosferycznych pozostałość pierwszego procesukierowana jest do przerobu w warunkach próżniowych. [1]Prezes zarządu – dyrektor generalny Petrochemii Płock.

  1. Można było zjeść hot doga – dziś to już standard na każdej sieciowej stacji.
  2. Zaznaczył, że całość rosyjskiej ropy powinna być objęta sankcjami.
  3. W ramachdestylacji ropy najpierw uwalnia się frakcje gazowe (służące do produkcjiLPG), potem otrzymywane są frakcje benzyn, frakcje służące do produkcji olejunapędowego czy ciężkie frakcje olejowe.
  4. To wszystko w sytuacji, gdy w tym samym okresie średnia różnica cen ropy Brent i rosyjskiej ropy Urals wynosiła ponad 20 dol.
  5. Ropa ropiejednak nierówna – w zależności od rodzaju i zawartości rozmaitychzanieczyszczeń, przyjmować może różne kolory i posiadać odmienne właściwości,które wymagają innych technik przerobu.

Władze spółki[edytuj edytuj kod]

Rafineria ropy naftowej – podstawowy zakład przemysłu petrochemicznego wytwarzający paliwa, oleje, smary, asfalty oraz inne surowce wytwarzane z ropy naftowej. Terminal w Butyndze oddany został do użytku w 1999 roku i jest połączony z rafinerią w Możejkach rurociągiem o długości 91,5 km.Rocznie obiekt pozwala na przyjęcie do 12 mln ton ropy[42]. W latach 2011–2018 PKN Michael Steinhard – żywa legenda w świecie funduszy hedgingowych Orlen zwiększył istotnie potencjał produkcji energii elektrycznej przez budowę dwóch elektrociepłowni gazowo-parowych zlokalizowanych w Płocku oraz we Włocławku. Bloki te zwiększyły mocy wytwórcze koncernu do 1,5 GWe. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na około 1,4 mld zł. Wykonawcą projektu było konsorcjum General Electric i SNC Lavalin(inne języki)[32][33].

Na stacjach państwowego giganta za paliwo można płacić nie tylko przy kasie, ale też przy dystrybutorze za pomocą aplikacji Orlen Pay. — Wiemy jednak, że na pewno nie jest tak, że koncern robi jedno wielkie zamówienie dla wszystkich swoich rafinerii w Polsce i za granicą. W Polsce odeszliśmy już całkowicie od przetwarzania ropy z Rosji, więc dziś rafinerie w Gdańsku i Płocku przetwarzają ropę tylko dostarczaną drogą morską. Rafinerie Orlenu w Czechach cały czas korzystają natomiast z ropy rosyjskiej, która dostarczana jest tam rurociągiem Przyjaźń — mówi. Więcej o początkach historii ropy naftowej oraz o wpływie surowcana losy świata przeczytasz w artykule „Kryzysy naftowe, które wstrząsnęły światem”. Połowa stacji paliw w naszym kraju jest w posiadaniu operatorów niezależnych.

Według niego, nie jest też prawdą, że eksport rosyjskiej ropy do Europy znacząco się nie zmniejsza. Inny przykład to projekt spalarni odpadów niebezpiecznych (ITPON), medycznych i weterynaryjnych o wydajności co najmniej 50 tys. Grupa Orlen to multienergetyczny koncern, który posiada m.in. Rafinerie w Polsce – w tym w Płocku oraz w Gdańsku, a także w Czechach i na Litwie.

Według spółki umożliwi to redukcję o ok. 25 proc. Poboru wody wiślanej wykorzystywanej w wybranych procesach technologicznych. Ponadto realizowany jest również szereg projektów poszukiwawczo-wydobywczych LiteForex Recenzja: broker Forex w celu pozyskania własnych źródeł gazu i ropy naftowej. Dostawy surowca realizowane są głównie rurociągiem „Przyjaźń” z Rosji oraz drogą morską rurociągiem Pomorskim.

Głównym wykonawcą przedsięwzięcia jest konsorcjum firm grupy Siemens. 360 stacji w Polsce działa pod marką Circle K. Dawniej nosiły one nazwę Statoil – właśnie pod tym szyldem otwarto pierwszą stację w Polsce, należącą do zagranicznego koncernu. To stacje Statoil były też pierwszymi w naszym kraju, gdzie w latach 90. Można było zjeść hot doga – dziś to już standard na każdej sieciowej stacji. Zmiana nazwy na Circle K była skutkiem przejęcia firmy Statoil Fuel & Retail przez Grupę Alimentation Couche-Tard – nabywca otrzymał prawo używania nazwy Statoil jedynie przez określony czas.

Zarządza także segmentem petrochemicznym i segmentem wydobywczy węglowodorów. Rozwija jednocześnie segment odnawialnych źródeł energii Aktualizacja rynku – 8 czerwca – Poczekaj i zobacz tryb przed inflacją USA i planuje rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej – do 2030 r. Zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR.

Projekt ten na pewno umocni pozycję polskiego przemysłu petrochemicznego na mapie Europy. “Z terminalem ściśle związana jest realizowana przez Orlen budowa hydrokrakingowego bloku olejowego. Inwestycja poprawi ekonomikę przerobu ropy naftowej w gdańskiej rafinerii” – zaznaczył koncern. Ton nowoczesnych olejów bazowych grupy drugiej oraz kilkudziesięciu tysięcy ton półproduktów paliwowych. Przemysł petrochemiczny w Polsce opiera się przede wszystkim na przetwórstwie i produkcji paliw. Wykorzystywane są w tym celu rafinerie, z czego największa z nich, zlokalizowana w Płocku, należy do PKN Orlen, niekwestionowanego lidera branży chemicznej w naszym kraju.

W maju 1999 nastąpiło połączenie Petrochemii Płock z Centralą Produktów naftowych i zmiana nazwy spółki na Polski Koncern Naftowy, od 2000 pod nazwą PKN Orlen, od 2023 jako Orlen. W tym segmencie koncern prowadzi działalność związaną z rafinacją i przerobem surowców oraz ze wszystkimi kwestiami towarzyszącymi wydobyciu. Podzielony jest na produkcję, sprzedaż, energetykę, logistykę, źródła zaopatrzenia.

Rafineria w Płocku jest jednym z najbardziej nowoczesnych zakładów produkcyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Ponadto, PKN Orlen stale inwestuje w rozwój branży rafineryjnej i petrochemicznej w naszym kraju. Największy obecnie program, Olefin III, o wartości 13,5 mld zł skupia się na unowocześnieniu branży poprzez umożliwienie przetwarzania różnych półproduktów powstałych z przerobu ropy. Do końca 2030 roku zdolność wytwórcza produktów petrochemicznych w Polsce ma wzrosnąć o 40% wobec roku 2020. Pomimo bardzo ograniczonych złóż ropy naftowej w Polsce, branża petrochemiczna stoi na bardzo wysokim poziomie, głównie za sprawą nowoczesnych rafinerii umożliwiających produkcję paliw oraz innych produktów ropopochodnych. Gigantem w tej branży jest PKN Orlen, do którego należą rafinerie w Płocku, Trzebini i Jedliczach.

Zaktualizowana strategia Grupy Orlen do 2030 r., uwzględniająca jej priorytetowe cele, zwłaszcza po fuzji z Grupą Energa, Grupą Lotos i PGNiG, przewiduje, że do końca tej dekady koncern ma zainwestować ponad 320 mld zł. Jako przykłady inwestycji zgodnych ze Strategią Orlen podał kompleksowy plan działania na rzecz ochrony bioróżnorodności na obszarach swojej działalności oraz wdrożenie jednolitej polityki zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej w całej Grupie. Jak dodał, zdecydowanie wzrosło też znaczenie ratingów ESG, nadawanych przez wyspecjalizowane agencje. Na przykład oprocentowanie emitowanych już przez Orlen obligacji ESG wprost zależy od ratingu. Zaktualizowano strategię Grupy Orlen do 2030 r., uwzględniając jej priorytetowe cele, zwłaszcza po fuzji z Grupą Energa, Grupą Lotos i PGNiG. Zgodnie z tym dokumentem, do końca dekady koncern ma zainwestować ponad 320 mld zł.

Celem inwestycji jest wzmocnienie segmentu detalicznego Grupy Orlen[17]. Potencjału produkcyjnego rosyjskich rafinerii – poinformowała agencja Bloomberga, dodając, że zniszczenia te doprowadziły do wzrostu cen paliwa w Rosji nawet o 30 proc. Na koniec I kwartału 2020 roku w Polsce działało ok 7,4 tys.

5 months ago

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *